Medewerker Communicatie Extern

Medewerker Communicatie extern (2x)

Dimensions is een organisatie waar heel veel mensen bij betrokken zijn. Denk aan organisatoren, tourleden, concertbezoekers, medewerkers etc. etc. Iedereen heeft behoefte aan een goede communicatie. We zijn op zoek naar twee medewerkers voor de externe communicatie.

Dit zijn de medewerkers die er voor zorgen dat de website altijd actueel is, dat er voldoende input is voor de nieuwsbrieven, dat er wordt gebrainstormd over hoe dit het beste kan worden vormgegeven samen met de persoon die ze verstuurd en dat er altijd wat te doen is op onze Facebookpagina.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat steeds meer mensen onze organisatie leren kennen. Je bent daarom creatief om met beperkte financiële middelen, toch zoveel mogelijk mensen te bereiken.

We vinden het belangrijk dat mensen onze concerten bezoeken. Je gaat samen op zoek naar het antwoord op de vraag: hoe krijgen we de zaal lekker vol?

Met ander woorden: we zoeken creatieve communicatievrouwen of -mannen.
Ben jij dat? Laat van je horen! Mail Arnold Wienen via
info@dimensionsmusic.nl